Uspešni ljudje vedno iščejo možnost, da pomagajo drugim. Neuspešni pa se vedno vprašajo: 'Kaj imam jaz od tega?'

— Brian Tracy